logo

नेपाल सरकार
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय
श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग
श्रम तथा रोजगार कार्यालय
नेपालगंज, बाँके
S.N. Title Published Date View Download
1 लिलामको सुचना 2078-06-06 View Notice Download Notice
2 वार्षिक प्रतिवेदन 2078-05-04 View Notice Download Notice
3 सूचना 2078-04-05 View Notice Download Notice
4 श्रमिक आपुर्तिकाे इजाजत पत्र लिन आउने सम्वन्धि सुचना 2078-04-05 View Notice Download Notice
5 श्रमिक आपूर्ति इजाजत पत्र नविकरण सम्वन्धि सूचना 2078-04-05 View Notice Download Notice
6 न्षूनतम पारिश्रमिक 2078-04-01 View Notice Download Notice
7 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन तथा नियमावली अनुसार स्वत प्रकाशन- २०७७ चैत्र (Automatic_publication_as_per_right_to_information_act_and_rules_-_2077_Chaitra) 2078-02-27 View Notice Download Notice
8 लिलाम गर्नुपर्ने मालसामानको विवरण(Details_of_goods_to_be_auctioned) 2078-02-27 View Notice Download Notice
9 श्रम अडिट मापदण्ड , 2075(Labour-Audit-Standard-min) 2078-02-27 View Notice Download Notice