logo

नेपाल सरकार
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय
श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग
श्रम तथा रोजगार कार्यालय
नेपालगंज, बाँके
S.N. File name view Download
1 श्रम नियमावली
2 बाल श्रम ( निषेध र नयमित गर्ने ) नियमावली, २०६२(child_labour )
3 ट्रेड-युनियन-नियमावली-२०५०(directives )
4 राष्ट्रिय-रोजगार-नीति-२०७१(R_Rojgar_niti )
5 योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली,२०७५(ssf_D )