नेपाल सरकार

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय

श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग

श्रम तथा रोजगार कार्यालय

नेपालगंज, बाँके

श्रमाधान कल सेन्टरको लागि यहाँ Scan गर्नुहोस्

प्रतिवेदन
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 National_Master_Plan_On_Child_Labour_2004-2014 प्रतिवेदन 2078-02-27 leonepalgunj विवरण हेर्नुहोस्