नेपाल सरकार

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय

श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग

श्रम तथा रोजगार कार्यालय

नेपालगंज, बाँके

श्रमाधान कल सेन्टरको लागि यहाँ Scan गर्नुहोस्

नीति/नियमावली
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 श्रम नियमावली नीति/नियमावली 2078-02-27 leonepalgunj विवरण हेर्नुहोस्
2 बाल श्रम ( निषेध र नयमित गर्ने ) नियमावली, २०६२(child_labour ) नीति/नियमावली 2078-02-27 leonepalgunj विवरण हेर्नुहोस्
3 ट्रेड-युनियन-नियमावली-२०५०(directives ) नीति/नियमावली 2078-02-27 leonepalgunj विवरण हेर्नुहोस्
4 राष्ट्रिय-रोजगार-नीति-२०७१(R_Rojgar_niti ) नीति/नियमावली 2078-02-27 leonepalgunj विवरण हेर्नुहोस्
5 योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली,२०७५(ssf_D ) नीति/नियमावली 2078-02-27 leonepalgunj विवरण हेर्नुहोस्