नेपाल सरकार

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय

श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग

श्रम तथा रोजगार कार्यालय

नेपालगंज, बाँके

सूचना /समाचार
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 ट्रेड यूनियन सम्वन्धी सूचना सूचना /समाचार 2080-11-22 श्रम तथा रोजगार कार्यालय बाँके विवरण हेर्नुहोस्
2 ट्रेड युनियन नविकरण सम्बन्धी सूचना सूचना /समाचार 2080-08-18 श्रम तथा रोजगार कार्यालय बाँके विवरण हेर्नुहोस्
3 सूचनाको हक सम्बन्धी (स्वत प्रकाशन) सूचना /समाचार 2080-07-01 विवरण हेर्नुहोस्
4 ट्रेड युनियन नविकरण सम्बधी सूचना सूचना /समाचार 2080-06-17 विवरण हेर्नुहोस्
5 सुचना सूचना /समाचार 2080-06-07 विवरण हेर्नुहोस्
6 अनलाइन मार्फत सेवा प्रवाह हुने सम्बन्धी सूचना ! (प्रकाशन मिति २०८०।०५।२५) सूचना /समाचार 2080-05-25 विवरण हेर्नुहोस्
7 वार्षिक प्रतिवेदन सूचना /समाचार 2078-05-04 श्रम कार्यालय विवरण हेर्नुहोस्
8 श्रमिक आपूर्ति इजाजत पत्र नविकरण सम्वन्धि सूचना सूचना /समाचार 2078-05-04 श्रम कार्यालय विवरण हेर्नुहोस्
9 सूचना सूचना /समाचार 2078-04-05 श्रम कार्यालय विवरण हेर्नुहोस्
10 श्रमिक आपुर्तिकाे इजाजत पत्र लिन आउने सम्वन्धि सुचना सूचना /समाचार 2078-04-05 श्रम कार्यालय विवरण हेर्नुहोस्
11 न्षूनतम पारिश्रमिक सूचना /समाचार 2078-04-01 श्रम कार्यालय विवरण हेर्नुहोस्
12 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन तथा नियमावली अनुसार स्वत प्रकाशन- २०७७ चैत्र (Automatic_publication_as_per_right_to_information_act_and_rules_-_2077_Chaitra) सूचना /समाचार 2078-02-27 admin विवरण हेर्नुहोस्
13 श्रम अडिट मापदण्ड , 2075(Labour-Audit-Standard-min) सूचना /समाचार 2078-02-27 admin विवरण हेर्नुहोस्