नेपाल सरकार

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय

श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग

श्रम तथा रोजगार कार्यालय

नेपालगंज, बाँके

एन
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 ट्रेड-युनियन-ऐन-२०४९(Trade_Union_2049) एन 2078-02-27 leonepalgunj विवरण हेर्नुहोस्
2 बाल श्रम ( निषेध र नयमित गर्ने ) ऐन २०५६(balshram_Acts_) एन 2078-02-27 leonepalgunj विवरण हेर्नुहोस्
3 बोनस ऐन २०३०(BonasActNep ) एन 2078-02-27 leonepalgunj विवरण हेर्नुहोस्
4 श्रम ऐन २०४८(Labor_Act,_2048-nep) एन 2078-02-27 leonepalgunj विवरण हेर्नुहोस्
5 श्रम ऐन २०७४(Labour_act_2074) एन 2078-02-27 leonepalgunj विवरण हेर्नुहोस्
6 योगदानमा-आधारित-सामाजिक-सुरक्षा ऐन(SSF_ACTS) एन 2078-02-27 leonepalgunj विवरण हेर्नुहोस्