नेपाल सरकार

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय

श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग

श्रम तथा रोजगार कार्यालय

नेपालगंज, बाँके

श्रमाधान कल सेन्टरको लागि यहाँ Scan गर्नुहोस्

फारम
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 Anusichi_1_Nibedan फारम 2078-02-27 leonepalgunj विवरण हेर्नुहोस्
2 Labour_Audit_Annex_Sample फारम 2078-02-27 leonepalgunj विवरण हेर्नुहोस्
3 श्रम स्विकृती लागि दिने निवेदनको ढाचा फारम 2078-02-27 leonepalgunj विवरण हेर्नुहोस्
4 श्रमिक आपुर्ति गर्न इजाजतको लागि दिने निवेदनको ढाचा फारम 2078-02-27 leonepalgunj विवरण हेर्नुहोस्