नेपाल सरकार

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय

श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग

श्रम तथा रोजगार कार्यालय

नेपालगंज, बाँके

श्रमाधान कल सेन्टरको लागि यहाँ Scan गर्नुहोस्

निर्देशिका
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 विदेशी_नागरिक_श्रम_अनुमति_निर्देशन_2075 निर्देशिका 2078-02-27 leonepalgunj विवरण हेर्नुहोस्
2 ट्रेड_युनियन_चुनाव_निर्देशन १ निर्देशिका 2078-02-27 leonepalgunj विवरण हेर्नुहोस्