नेपाल सरकार

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय

श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग

श्रम तथा रोजगार कार्यालय

नेपालगंज, बाँके

भिडियो ग्यालरी
Labour employment Law
पुनः श्रम स्वीकृति लिनको लागि के के कागजात हरू चाहिन्छ?