Government of Nepal

Ministry of Labour, Employment and Social Security

Department of Labour and Occupational Safety

Labour and Employment Office

Nepalgunj, Banke

श्रमाधान कल सेन्टरको लागि यहाँ Scan गर्नुहोस्

Video Gallery
Labour employment Law
पुनः श्रम स्वीकृति लिनको लागि के के कागजात हरू चाहिन्छ?