नेपाल सरकार

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय

श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग

श्रम तथा रोजगार कार्यालय

नेपालगंज, बाँके

श्रमाधान कल सेन्टरको लागि यहाँ Scan गर्नुहोस्

कर्मचारी विवरण
कमल पौडेल

कमल पौडेल

कार्यालय प्रमुख

9858034144

labourofficenepalgunj@gmail.com

विकास संज्याल

विकास संज्याल

सूचना अधिकारी

9858071144

sanjyalbikash56@gmail.com

लाेकेन्द्र वि.सी

लाेकेन्द्र वि.सी

खरिदार

9848162024

loken2038@gmail.com

यज्ञ बहादुर राना

यज्ञ बहादुर राना

नायव सुव्वा

9848106342

yagya477@gmail.com

क्रिम लाल चौधरी

क्रिम लाल चौधरी

लेखापाल

9848165964

तिलि कुमारी खडड्का

तिलि कुमारी खडड्का

कम्प्युटर अपरेटर

9868637453

diptik348@gmail.com

राम प्रकास थारु

राम प्रकास थारु

कार्यालय सहयोगी

9868079450

ramprakashtharu2@gmail.com

शंकर बहादुर पुन

शंकर बहादुर पुन

कार्यालय सहयोगी