नेपाल सरकार

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय

श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग

श्रम तथा रोजगार कार्यालय

नेपालगंज, बाँके

श्रमाधान कल सेन्टरको लागि यहाँ Scan गर्नुहोस्

फोन

081-550244

संपर्क ठेगाना

श्रम तथा रोजगार कार्यालय नेपालगंज, बाँके

इ-मेल

labourofficenepalgunj@gmail.com